Prieš paskelbdami skelbimą nemokamoje GargzduSkelbimai.lt sistemoje, Jūs privalote susipažinti su taisyklėmis ir jų laikytis. Prašome elgtis etiškai ir skelbimuose skelbti tik teisingą informaciją. Tą patį skelbimą galite skelbti tik vieną kartą ir tik skelbimo turinį atitinkančioje skelbimų kategorijoje. Visi skelbimai yra griežtai tikrinami, o piktybiškiems naudotojams apribojama teisė naudotis GargzduSkelbimai.lt sistemos paslaugomis.

Paskelbus skelbimą, jo turinį koreguoti galima tik tuo atveju, jei nurodysite teisingą el. pašto adresą, kuriuo gausite skelbimo redagavimo nuorodą.

Jūsų skelbimas galios 3 mėnesius.

Eur. (€)